Vett och etikett i affärer

Vett och etikett förknippas kanske framför allt med finare tillställningar i den privata sfären. Men det är minst lika viktigt när det kommer till affärer.

Gustaf Lewenhaupt har adlig bakgrund, och arbetade i IT-branschen innan IT blev ett begrepp för gemene man. Han insåg dock att det fanns ett stort behov av att lära ut vett och etikett i affärssammanhang, och 15 februari 1994, på sin 50-årsdag, registrerade han sitt nya företag Business Behaviour. Företagets idé vilar på en tes som har visat sig vara mycket framgångsrik, nämligen att vi tenderar att göra affärer med dem som vi trivs med. Ursprungligen var det svårt att övertyga företagsledare om att de utbildningar som Business Behaviour anordnar var värda pengarna, men med tiden växte intresset. Lewenhaupt höll kurser i hela Norden, och fick också tacka nej till många uppdrag.

Det får inte bli stelt

I en intervju betonar Lewenhaupt att syftet med vett och etikett inte är att sätta upp ett stelt regelverk. Många tror dock detta, och blir nervösa bara begreppet förs på tal. Men enligt grundaren av Business Behaviour är det i själva verket precis tvärt om: vett och etikett är en sorts ramar som skapar säkerhet i en situation, en sorts spelregler om man så vill. Minst lika viktigt är dock att beteendet anpassas till situationen. Annars blir det inte naturligt, utan bara stelt. Ett annat område där det är viktigt att det inte blir stelt är i konversationer som handlar om annat än arbete. Lewenhaupt ger rådet att läsa på om saker som ligger utanför ens intressesfär: kan du rabbla hela fotbollslandslagets startelva bör du kanske kolla på Wikipedia vilka som fått Nobelpriset i litteratur de senaste åren, och vice versa. Det är också viktigt att ställa öppna frågor, som inte besvaras med ja eller nej. Frågor som kräver ett mer utförligt svar öppnar nämligen upp för en konversation.