Vad tjänar svenska chefer?

I ett tidigare inlägg skrev vi bland annat om hur det inte är en övervägande del svenskar som har råd att tackla en oförutsedd avgift. I dag skriver vi lite om de som förmodligen, men inte alldeles säkert, kan hantera en oväntad kostnad – nämligen landets chefer.

 

Chef tecknad rädda anställdaI en artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv kan vi läsa om hur landets chefer faktiskt har en ganska måttlig medellön när man ser på genomsnittet och jämför län och städer emellan. En chef i Sverige tjänade under 2013 på ett ungefär 41 000 kronor i månaden, inkluderat förmåner och rörliga lönedelar. Detta skriver branschorganisationen Ledarna efter att de frågat hela 67 600 av Sveriges runt 500 000 chefer.

 

Det visar sig inte vara så mycket som folk kanske tror. Mest tjänar, inte så förvånansvärt, cheferna som jobbar i Stockholms län med genomsnittet 46 500 kronor i månaden i lön och minst i småländska Kalmar län där det i stället ligger på 37 500 kronor i månaden i lön.

 

De som tjänar mest av cheferna är de som är chefer inom:

  • Finansvärlden eller,
  • Produktionsdirektörer av olika slag.

I andra änden av lönesfären, de som är chefer med personalansvar och tjänar minst av alla chefer, är:

  • De som är köksföreståndare och,
  • Lageransvariga.

Om man sedan är en chef som arbetar helt eller delvis i ett utlandsägt företag, tjänar man i genomsnitt 5 000 kronor mer än chefer i svenskägda företag. Vilket kanske ytterligare visar på hur svenska chefslöner är lite lägre i sitt snitt än i utlandet, även om Sverige på sitt sätt kompenserar för detta med sociala kostnader som resulterar i skyddsnät och välfärd.

 

En rörlig yrkeskategori med varierande löner

 

En annan fakta från artikelns undersökning är att det allmänt sett är så att ekonomiskt ansvar premieras före personalansvar – när det kommer till skillnader i lönekuvertet det vill säga. Det värderas helt enkelt högre om en chef är kunnig och ansvarig inom ekonomidelar än bara inom personaldelen i sitt jobb. En lite sorgligare men inte så förvånande kunskap vi får av undersökningen är att kvinnliga chefer i snitt tjänar 1 700 kronor mindre i lön per månad är sina manliga motsvarigheter. Var fjärde chef bytte jobb under 2013, ganska rörlig yrkeskategori alltså.