Vad är social kompetens?

Social kompetens har varit ett av de mest använda orden under de senaste 15 åren. Men det finns egentligen inte någon enkel och entydig definition av vad social kompetens egentligen innebär. Det beror på att social kompetens är ett samlingsbegrepp, som inbegriper flera saker.

Social kompetens är en egenskap som efterfrågas nästan varje gång ett företag ska nyanställa. Men vad som egentligen avses kan variera stort, beroende på i vilken bransch arbetsgivaren är verksam. Detta är naturligtvis frustrerande för de som söker arbete i flera olika branscher, men frågan är om det inte är än mer frustrerande för de som arbetar med att rekrytera personal till företag.

Det finns dock en hård kärna i begreppet. Frågar man en rekryterare kommer hen troligen säga att social kompetens alltid handlar om att kunna kommunicera och samarbeta med olika typer av människor. Det ligger med andra ord en hel del i den gamla klyschan om att kunna prata med bönder på bönders vis och med lärde på latin. Där ingår att kunna anpassa sitt uppträdande efter olika situationer, och att kunna etablera en affärsmässig relation med människor med olika personlighet. Den sociala kompetensen är lika viktig internt på arbetsplatsen som externt – gentemot kunder och partners.

De senaste åren har allt fler företag satsat på att utveckla en egen företagskultur, som kännetecknas av vissa värden. Förebilderna på detta område är Google och andra stora IT-företag. Företagskulturen märks i företagets mål, visioner och värderingar. Därför gäller det numera att passa in i kulturen på arbetsplatsen, och att vara anpassningsbar är ännu viktigare än det var tidigare.

Men även om mycket har förändrats så är det också mycket inom begreppet som är oförändrat sedan 15 år tillbaka. Dit hör förmågan att hantera och lösa konflikter, allra helst förhindra att de uppkommer, men också att ta ansvar, och att vara öppen för sina kollegors idéer och förslag.

Ett tveeggat begrepp

Det är inte svårt att förstå att de egenskaper som ryms i begreppet social kompetens är eftertraktade på de flesta arbetsplatser. Men hur är det med själva begreppet social kompetens? Det finns de som kritiserar användandet av det.

En av de största kritikerna är Gillis Herlitz, antropolog och etnolog. Han har mött arbetslösa som har avstått från att söka jobb där det i annonsen efterfrågas social kompetens. Anledningen: de vet inte vad det betyder.

Och med tanke på hur brett begreppet är kan man fråga sig om de som skriver annonserna alltid vet vad social kompetens betyder, eller vad de själva menar när de använder ordet. Herlitz påpekar att begreppet från början kommer från USA, där det har använts på ett helt annat sätt. Där används begreppet för att beskriva personer med mental funktionsnedsättning, som klarar av grundläggande uppgifter som att gå och handla eller tala i telefon.

Samtidigt påpekar Herlitz att även om begreppet har blivit missbrukat så är det ändå viktigt, i den bemärkelse som det används i Sverige. En dålig chef, som saknar social kompetens, vill ha överdrivet mycket kontroll, litar inte på medarbetarna, delegerar inte uppgifter och lyssnar inte på andras synpunkter. Alla är alltså överens om att social kompetens är viktigt.