Stressfritt jobb med hög lön

Vill du ha ett välbetalt jobb men vill inte riskera att bränna ut dig i förtid med stress? Då finns faktiskt en hel del stressfria karriärsmöjligheter att välja – som ger hög lön men kräver knappt någon ansträngning.

Det finns få jobb där lönen är hög och arbetsbördan liten, men tittar man i nyare lönestatistik så syns hur det faktiskt finns vissa jobb som både är välbetalda och stressfria. Men värt att veta är att dessa arbeten även kräver en hel del utbildning, så det är inga slacker-jobb det handlar om. Tänk bara på att du alltså kommer bli avlönad för din kompetens och slipper stressa när du väl blivit anställd, men tiden det tar för att plugga kan vara stressfull – vilket också kan vara viktigt att ta i beräkning när du ska välja arbete och karriärväg.

Vilka jobb ger bäst lön?

Det är tidningen Veckans Affärer som sammanställt sju stycken högavlönade och stressfria jobb du kan välja. Men det är från början Business Insider som gjort undersökningen och satt en skala för stressnivåerna som går på en skala från 0-100, och ju lägre rankning jobbrollen ger desto mindre stressfylld är den. Listan är som följer är uppordnad efter höst stress till lägst (nummer 7 är alltså lägst stress men med hög lön):

  1. Har en lön på cirka 41 200 kronor och en stressnivå på 54. Arbetsuppgifterna inkluderar att utveckla teorier och metoder samt även leda experiment, analysera och värdera data med mera.
  2. Miljöskyddshandläggare. Lönen är på omkring 35 900 och har stressnivå 53. Arbetsuppgifterna inkluderar inspektion och kontroll av att lagar, regler och förordningar rörande miljöskyddsområdet efterföljs, i detta arbete ingår därför att undersöka och bedöma olika risker om påverkan på människa och miljö.
  3. Lön på cirka 43 200 kronor och stressnivå 53. Arbetet utförs på forsknings- eller industrilaboratorium och handlar om att utföra experiment av strukturer och kemiska sammansättningar både av olika naturliga, syntetiska och sammansatta material med mera.
  4. Arkivföreståndare. Lön 31 100 kronor och stressnivå 52. Rollen handlar om att ansvara för värdering, korrigering och hantering av olika sorters register och kanske för framtiden värdefulla dokument.
  5. Lönen är 41 200 kronor i snitt och har en stressnivå på 50. Arbetet handlar om att testa och analysera geologiska prover i syfte att kartlägga berggrunder, vilket oftast görs för prospektering.
  6. Byggingenjör. Snittlön på 36 900 och stressnivå 49. Vad denne arbetar med är att utföra tekniskt arbete i samband med konstruktioner av olika byggnader, vid till exempel nyproduktion eller reparation.
  7. Lön på 31 900 kronor och stressnivå 47. Arbetet är att assistera forskare med diverse uppgifter denne själv inte hinner med såsom att underhålla instrument, övervaka experiment och sedan sammanställa de resultat man kommer fram till.