SMS-etikett

En gång i tiden kunde kommunikation endast ske muntligen, i brev eller över telefon. Många etikettsregler är från denna tid. Men idag finns flera nya former av kommunikation, och reglerna har sällan uppdaterats för att möta detta. Det kan leda till stor förvirring, inte minst i arbetslivet.

Det är inte minst mobiltelefoner och smartphones som ställer till det. I många situationer framstår ett SMS eller ett Facebook-meddelande som den smidigaste lösningen. Att ha något i skrift gör att risken för missförstånd rörande vad som egentligen har kommunicerats minskar. Dessutom är den här typen av meddelanden ofta gratis att skicka idag, de kan enkelt skickas till en större grupp av människor, och det går att se vilka som har läst meddelandet.

Men det betyder inte att det alltid är okej att exempelvis skicka ett SMS till sin chef. Grundregeln är att vad som är okej beror på företagets kultur. Det är därför viktigt att känna in kulturen när man börjar som ny på en arbetsplats. Är det vanligt att anställda kommunicerar sinsemellan med sms? Och har det hänt att chefen skickar sms till anställda? I så fall borde det vara accepterat, men det är också viktigt att ta reda på om chefen har gjort sitt mobilnummer allmänt tillgängligt.

När det är olämpligt

Att det går an att skicka SMS till chefen betyder dock inte att det alltid är lämpligt. Det går idag att skicka hur långa meddelanden som helst på detta sätt, men om man behöver ett svar på mer än några få meningar, då är det bättre att skicka ett mejl istället. Även om det bara är ett kort meddelande som ska förmedlas kan det också vara bäst att framföra det muntligen eller över telefon istället. Det gäller framför allt när det som ska framföras är känsligt på ett eller annat sätt, exempelvis om ett projekt ställs in eller om en kund säger upp. Det kan dock vara bra att skicka ett SMS för att höra sig för om när det är lämpligt att ringa.