Satsa på hälsosamma arbetsplatser

På de flesta arbetsplatser spenderar man åtta timmar eller mer om dagen. Att då känna stor trivsel är otroligt viktigt. Genom att stärka satsningen på hälsosamma arbetsplatser får man ett sundare och aktivare företag, men där mer krav ställs på arbetsgivaren. 

2007219-crazy-peopleDet blir allt fler människor som jobbar på kontor. Detta brukar innebära många timmar bakom sitt skrivbord framför en eller fler skärmar. Detta kan slita på en människa och gör att det ställs höga krav på att omgivningen ska vara så positiv och attraktiv som möjligt att man ska känna inspiration, men än negativa känslor. I dagens samhälle kan vi läsa att det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och hälsa och att Regeringen borde möta den ökade sjukfrånvaron med att skaffa förebyggande insatser för att få en bättre företagsmiljö som uppmuntrar till jobb snarare än hämmar.

Ökad sjukfrånvaro sedan 2010

de siffror man kan ta del av är skrämmande. Sedan 2010 har socialförsäkringsministerna konstaterat att vår sjukfrånvaro har ökat med hela 60 %. För varje år kan man se en sökning i sjukfrånvaron och detta är något som borde slå larm till hur det fungerar på våra arbetsplatser. Vi går från industrisamhälle till tjänstesamhälle och det gör arbetslivet komplext och gör så många jobbar mer än som är hälsosamt och med det bränner ut sig och får problem i sitt sociala och privata liv. Mycket ansvar ställs på enskilda företag att ta ansvar.

Det finns mycket som företag kan göra. Allt från skärmavgränsare, mer växter, öppna ytor, stängda ytor och kaffeautomat till Offix konferensbord som lockar till mer interna och externa kreativa möten där man får pigga ögon och får energi. Ja, det gäller att se företagets alla delar så det blir en fungerande helhet och även lyssna på sin personal. Då har man ett vinnande koncept.