Plus och minus med öppet landskap

Alla är det inte som har sociala färdigheter i arbetslivet, så som man kanske vill och tror ibland. Vad är det då som gör att vi tjafsar med varandra?

affärskollegor möteEnligt DN bråkar vi på jobbet och det kan nog var och en skriva under på att vi faktiskt gör ibland. En studie visar att män bråkar mer på jobbet än vad kvinnor gör, men att kvinnors konflikter i större utsträckning påverkas av hur arbetsplatsen är utformad. Sedan kanske även brist på bra och nödvändigt kontorsmaterial kan vara en faktor som kan trigga igång en redan påbörjad konflikt, detta går dock lätt att åtgärda snabbt och enkelt genom att till exempel gå in på Kontorsredo.se och klicka hem det som saknas.

I GP kan vi dock läsa att det blir färre bråk i öppna kontorslandskap, men samma här är det så att kvinnor påverkas mer än män av vilken typ av kontor en sitter i. Kanske beror detta på att vi kvinnor i högre grad påverkas negativt att oljud än män, generellt sett alltså. Enligt studien är det så här:

Forskningen visade kanske lite överraskande för många att det var färre konflikter i stora kontorslandskap, det vill säga när 25 personer delar arbetsmiljö. Detta gällde specifikt kvinnor – GP

Chefen ser dig, i det öppna kontoret

Även i SvD bekräftas det att öppna kontorslandskap ger mindre konflikter, däremot är det många som djupt ogillar att sitta i kontorslösningar utan den avskildhet som eget kontor ger. En privat sfär är något som många vill ha, men känslan av ledarskap kan bli tydligare i ett öppet landskap. Det visar sig att man har en bättre upplevelse av sin chef när man sitter i en öppen kontorslösning, och chefen ser på ett tidigare stadium om en medarbetare mår dåligt.