Olika sorters konflikter

Det finns en rad olika konflikter som kan uppstå på ens arbetsplats. Det kan vara allt mellan himmel och jord, men sanningen är att alla konflikter kan leda till något bra sedan när de väl är lösta och för att lösa konflikter behöver man veta vilken typ av konflikt det handlar om – man kan nämligen dela in alla konflikter i olika rubriker.

15961400-businessman-blaming-his-colleague-in-meeting

En konflikt på jobbet kan uppstå av massor av olika anledningar. Kanske är det chefen som slarvat med att beställa in nytt kontorsmaterial eller så är det kollegan som du aldrig kommer överens med som beter sig illa. Oavsett vem man har en konflikt med kan man se dessa tillfällen som läromöjligheter och känna att man när konflikten väl är löst kanske lär sig något nytt eller rent av får ett bättre arbetsklimat. Men det bästa är förstås att förebygga att konflikter en sker, och det är chefens uppgift. Men för att chefen snabbt ska kunna lösa konflikter som kan uppstå kan det vara bra att känna till att det finns en hel del olika konflikter som kan delas in i olika fack – och dessa har tidningen Chef satt in under olika rubriker vilka är:

  • Sakkonflikt
  • Rollkonflikt
  • Intressekonflikt
  • Värderingskonflikt
  • Beteendekonflikt
  • Skenkonflikt

Som förstått av ovanstående lista kan man dela in konflikter i olika fack som alla bottnar i olika saker. En sakkonflikt till exempel handlar ofta om att två kollegor anser olika i en viss fråga och vägrar vika sig. Rollkonflikten handlar om att man inte har fastställda befogenheter vilket gör att människor krockar i olika beslut exempelvis. Likaså intressekonflikten handlar om krock, två personer vill ha samma sak eller vill få ut två helt olika saker av samma arbetsuppgift. Sedan kan man nästan säga att värderings- och beteendekonflikten går in i varandra lite grann, men ändå inte. Dessa handlar nämligen om att man inte gillar varandra på grund av att kollegans värderingar strider mot ens egna eller att kollegans beteende inte passar ihop med gruppens beteenden och är utanför kort och gott. Skenkonflikten är den konflikt som egentligt inte är en konflikt grundad i något utan som bara är, och det är också därför som denna är svårast att lösa. Men det går bara man vill, och hur du går tillväga kan du läsa hos tidningen Chef genom att klicka här.