Öka vi-känslan på arbetsplatsen

Om man frågar arbetstagare vad de uppskattar mest på jobbet hamnar goda sociala relationer alltid högt upp bland prioriteringarna. Frågan om att skapa social samhörighet på jobbet är trots det ofta en fråga som glöms bort av arbetsgivare. Att förbättra samhörigheten behöver dock inte kräva några enorma eller särskilt kostsamma åtgärder.

Betydelsen av ett gott socialt klimat på arbetsplatsen kan inte överskattas. Goda relationer med medarbetare leder inte bara till att de anställdas trivsel ökar, det gynnar ofta också företaget. Till exempel finns det undersökningar som visar att vänskapsrelationer bland de anställda minskar förekomsten av ogynnsam konkurrens, det vill säga den typen av konkurrens där medarbetare i värsta fall medvetet saboterar för varandra. Det finns alltså mycket att vinna på att skapa bra relationer på jobbet och du ska nu få några handfasta tips på hur du kan gå tillväga för att skapa en bättre och trivsammare social miljö.

Tips för att öka trivseln på arbetsplatsen

Varumärkeskännedom är en term som så gott som uteslutande omtalas som en metod för att öka kännedomen om företaget externt. Många små och medelstora företag glömmer bort att ett tydligt varumärke också är ett sätt att öka samhörigheten på jobbet. En stark varumärkesidentitet blir, om det utförs rätt, någonting för de anställda att samlas kring. I det syftet är det en bra idé att ordna profilprodukter för internt bruk, till exempel Brand New Profile muggar som för en billig peng går att trycka upp med logotyper eller budskap som passar företagets profil.

Andra åtgärder för att förbättra det sociala klimatet

En typ av åtgärd för ökad samhörighet som diskuterats flitigt de senaste åren är de öppna kontorsytorna. Beroende på vilken typ av verksamhet företaget sysslar med kan det vara ett bra sätt att öka gemenskapen. Innan ni ger er i färd med att slå ner väggar kan det dock vara värt att ha i åtanke att det inte är säkert att det får gemenskapen att öka. I många fall kan det tvärtom leda till ökad stress och en känsla hos de anställda att de inte har någonstans att ta vägen för att få vara ifred.

  • Skapa rutiner för hur arbetsplatsen ska hantera medarbetare som mår dåligt. Att känna att det finns ett skyddsnät kan vara nog för att förhindra att folk mår dåligt.
  • Skilj mellan jobb- och rastytor. Se till att det finns rum på jobbet där medarbetarna kan prata fritt utan att behöva prata om arbetet i sig. I samma anda kan det ibland vara en bra idé att ljudvolymen på själva kontoret kan vara lägre.
  • Skapa rutinmässiga gemensamma aktiviteter. Ersätt något av alla formella möten med ett mer informellt samtal medarbetare emellan. Ett annat alternativ är att införa en roterande roll där en eller flera medarbetare någon gång i veckan eller månaden får ansvara för en gemensam aktivitet.
  • Det kan ibland vara en god idé att ses utanför arbetstid. Till exempel i samband med after work. Det finns knappast någon teambuilding-aktivitet som kan ersätta den typen av samvaro.