När kassan är snål

Ibland är det så att en månad är lite tuffare ekonomiskt, än en annan. Det kan till exempel handla om en oväntad utgift som blir svår att hantera med den vanliga månadsbudgeten, eller en nödvändig kostnad till något som måste bytas ut. Detta med oförutsedda utgifter kan en hantera på litet olika sätt, om detta skriver vi om idag.

Bekymrad räkningarI SvD kan vi läsa att det faktiskt inte är särskilt många som kan tackla en oförutsedd och oväntad utgift, hela var sjätte person saknar marginal för just sådana händelser, som dock ibland händer. Det är vanligare bland kvinnor än män, ofta yngre, ensamstående med barn samt arbetare och personer med utländsk bakgrund. Frågan i undersökningen som utfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) var om man skulle klara en oväntad utgift på 8000 kronor inom en månad utan att be om hjälp eller låna.

Snabbt och smidig – eller långsiktigt?

Vid en sådan situation kanske det kan vara bra att just ta ett snabbt och smidigt lån, till exempel via http://www.smspengar.nu men också att i fortsättningen tänka långsiktigt och planera sina utkomster, vilket givetvis är svårare för ensamstående och de som inte på samma villkor kommer in på arbetsmarknaden. I DN kan vi läsa att bankernas privatekonomer ofta progagerar för att en ska ha ett buffertsparande, det i sig kan göra att en har ett bättre liv med färre stressmoment.

När en sedan frågar en privatekonom om hur stor buffert en ska ha är det ofta olika svar att vänta men två månadslöner är ett vanligt svar men att detta givetvis beror på hur ens familjesituation ser ut, och utifrån det kan vi göra antagandet att varje hushåll själv får sätta en summa som passar, men tanke på så individuellt det är. Bufferten ska sedan endast gå till just oväntade utgifter, så som att bilen gått sönder eller att en behöver göra en rotfyllning.