När är det dags att ta in en advokat?

Uppsägningar, marknadsföring eller informationsgivning som börsnoterat bolag – tre exempel från verkligheten som ju inte låter så krångliga. Men i en allt mer komplex affärsvärld ökar risken för juridiska fel rejält. Även när det gäller till synes vardagliga ärenden finns alltså goda skäl att ta in advokat.

Coronakrisen fortsätter alltjämt och många företagare kämpar just nu för företagets överlevnad. Det är inte alltid lätt att veta vilken väg man ska gå, eller vem man ska rådfråga om hjälp.

Vilka frågor kräver juridisk expertis?

Är du osäker på i vilka frågor du egentligen behöver hjälp? Och hur vet du när det verkligen är dags att ta in hjälp till företaget?

Här nedan hittar du exempel på klassiska frågeställningar som företaget gör klokt i att bolla med advokat:

  • Tvister
  • Kommersiella avtal
  • Företagsfinansiering
  • Fastigheter
  • GDPR

Frågor om just företagsfinansiering, kommersiella avtal eller företagsöverlåtelser är bara en bråkdel av den affärsjuridiska rådgivningen som advokatbyrån https://advokat24.nu/ tillhandahåller. Framför allt för bolag som inte ännu hunnit rekrytera en bolagsjurist utgör extern hjälp en ökad trygghet i ett osäkert marknads- och konjunkturläge.

Juridiska fallgropar du bör undvika

Ett råd är att alltid ta in advokathjälp om du känner dig det minsta osäker. Exempelvis uppsägningar utgör en tråkig effekt av krisen och är ett område som många saknar kunskap om hur de ska hantera korrekt. Bortsett från risken för onödigt mänskligt lidande ökar även risken för ekonomiska smällar om anställningsfrågorna hanteras fel.

Även marknadsföring online kräver juridiskt vett och etikett. Som företag måste du inte bara ha koll på din tekniska plattform – du behöver även hög kompetens om GDPR, dataskyddsförordningen.

Regelverket för noterade bolag, MAR (som är den allmänt erkända förkortningen för EU:s marknadsmissbruksförordning) utgör ofta en rejäl huvudvärk för börsbolagens informationsavdelningar. Bolagsövervakningen på Nasdaq tillhandahåller en översikt över vilka regler och riktlinjer som gäller för europeiska bolag, men regelverket upplevs ändå av de flesta fortfarande som krångligt.

När får, kan och bör företaget egentligen skicka ut pressmeddelande? Vad är att betrakta som marknadsföring och vad utgör så kallad regulatorisk information?

Ja, det finns helt klart skäl till att MAR skämtsamt kallats för ”MARdröm” i affärspressen. Bedömning behöver oftast göras från fall till fall när det gäller tillämpningen av MAR. Felaktig informationsgivning riskerar samtidigt i värsta fall att ge företaget böter.

Med andra ord: Känner du minsta tveksamhet – rådfråga alltid advokat.