Motverka stress med smarta kläder

Vi lever i ett samhälle där karriären får en allt större plats i våra liv och med det kommer stressen in. Forskare vill med det lösa problemet med hjälp av smarta kläder som minskar stress och smärta. 

De smarta textilerna är på ingång med både sensorer och elektroder som finns i våra kläder allt för att vi människor ska få så bra balans som möjligt när det kommer till att hantera de ökade krav som ställs på oss i vårt yrkesliv men även att vi ska hinna med allt mer i vår privatliv som vi sedan sak kunna lägga upp på sociala medier skriver VeckansAffärer.

Mäter allt från svett till hjärtfrekvensen

De smarta textilerna mäter både svett, vår puls, hjärtfrekvens, belastande arbetsställningar, muskelaktivitet samt stress. Med dessa mätningar kan man både se den fysiska och psykiska påfrestningen ett arbete har på kroppen – och detta på snabb tid utan att vänta på år av forskning. Bakom detta projekt står professorerna Jörgen Eklund och Kaj Lindecrantz vid Skolan för teknik och hälsa på KTH. Anledningen till att de valt att ta fram dessa kläder är på grund av en rapport som kom från Arbetsmiljöverket 2014 om arbetsorsakade besvär där besvären från ryggont till stress har ökat markant på arbetsplatserna skriver sajten forskning.se. Vad dessa plagg är att få svart på vitt  om man befinner sig på en arbetsplats där man mår bra av att vara, eller om det leder till ett kroppsligt förfall. I så fall så gäller det att ta hand om sig.

Uppskattning för det arbete som görs

Mycket handlar om att man ska få uppskattning för det arbete man gör och det blir då viktigt att vid löneförhandlingar och utvärderingar har kött på benen för att kunna motivera vad man är värd. På http://www.lonestatistik.se/ finns mycket bra information att hitta och det gäller att komma väl förberedd och ha jämfört olika löner. Det är även otroligt viktigt att inte ta på sig för mycket för att man är en ansvarstagande människa utan lära sig att säga stop. Kanske skulle merparten behöva smarta textilen för att man sak tänka till hur man mår och kanske skulle vi behöva stå på oss när det kommer till lönesamtal för att visa hur mycket vi kämpar.