Karisma eller inte?

Att ha karisma handlar om att man har en sorts lysförmåga, man syns och man kanske inte ens anstränger sig för att göra det, det bara finns där – som i ens personlighet. Alla vet ju vad det är men få kan nog sätta fingret på det, det är nämligen bara något som finns och när folk desperat försöker nå det så syns det ganska tydligt. Att ha karisma är nog en fördel många gånger, jobbigare är det för de som avskyr att synas och ta plats – de som är blyga och timida.

2661545-smiling-faces-kidsLiksom en kan skämmas över att inte ha råd med att betala en oväntad avgift, som kan hända alla och som vi skrivit om tidigare, kan många skämmas och bara vilja göra sig osynliga när de tvingas att vara i centrum. Det kanske kan vara svårt för många extroverta att förstå, men att synas är för vissa att bli skådade och granskade, men rädslan att det som hittas där kan göras till något löjeväckande.

I SvD kan vi läsa att blyghet inte ska sjukförklaras, men däremot kan ett blygt beteende sätta krokben för elevers utveckling, att då stötta och bli bättre att se till blyga elever, är en uppgift som lärare måste bli bättre på. Det även fast många elever verkligen tränar på att göra sig så osynliga som möjligt. Att svara fel på en fråga inför hela klassen kanske är ens största mardröm och att titta folk är ögon kanske får hjärtat att dunka alldeles otäckt, det är mycket från tonåren som man som vuxen har förträngt, livet var sannerligen inte enklare då än vad det är nu.

– De här eleverna vet redan om att de är blyga och de blir inte hjälpta av att läraren påpekar detta gång på gång utan att erbjuda någon hjälp att komma vidare. Hotet om sämre betyg får snarare eleverna att känna sig ännu mer pressade och osäkra i klassrummet (SvD)

Det är okej att vara blyg och försiktig

Det är ju okej att vara tystlåten och försiktig, det är trots allt ett personlighetsdrag, alla kan inte vara extroverta, utåtriktade och sådär som barn ”ska vara” enligt gängse normer. Det är alltså upp till lärare att visa för sina elever att det är okej att vara blyg och att det inte ska göras till en ännu större grej. Tillsammans kan man prata om vad som faktiskt kan göra handuppräckning mindre läskigt – till exempel.