Jämställda löner fortfarande ett viktigt ämne

”Världens mest jämställda land” är en mening som många kopplar ihop med Sverige. Och kanske är det rätt, på vissa plan. Kvinnorna i Sverige har lika rättigheter som män och det är ett konstant arbete med att se till så ingen diskrimineras för sitt kön. Men det är inte helt jämställt än, någonting som lönen mellan könen är ett bevis på. Detta är någonting som även tidningen Dagens Samhälle har tagit upp och i en artikel som kan läsas här, har de skrivit om vikten från männen att delta i jämställdhetsdebatten. De menar på att utan männens kraft kommer en förändring inte att ske, även fast Sverige är på god väg mot att vara helt jämställda. En problematik kring vägen med jämställdhet att mycket fokus ligger på kvinnorna, men detta är ju någonting som även påverkar det andra könet. I artikeln formuleras vad som behövs göra väldigt bra:

Här behöver vi hitta fler metoder för att motverka de könsstereotypa uppfattningar som påverkar kvinnors och mäns, pojkars och flickors vardag och livsval. De kommande åren kommer vi därför att jobba för att facilitera mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet och -debatten.

 

De slår verkligen huvudet på spiken. Och här har även företagen ett ansvar, att aktivt arbeta för att sudda ut de norm-tänk som finns mot kön samt att använda sig av en enklare lönekartläggning, vilket ger en överblick kring hur det ser ut på bolaget. Många chefer är nog blinda för den löneskillnaden som finns mellan könen men med en lönekarta kan det bli tydligt – och därmed lättare att förändra.

Regeringen tar sitt ansvar

Självklart behöver vi även att vår regering tar ett ansvar för vår väg mot jämställdhet. Positivt med förra årets val är så klart att vi har en mer feministisk regering, även fast Feministiskt Initiativ inte tog sig in i riksdagen. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet har aktivt uttalat sig om feminister och i denna artikel från Dagens Nyheter kan vi även läsa att de kommer prioritera jämställdhetsarbete i stadsförvaltningen samt bistånd och välfärdspolitiken.

Jämställdhet i tiden:

  • Kvinnor fick rösträtt 1920
  • Den första jämställdhetslagen kom 1980
  • Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars sedan 1910